BIP Archiwalny EWIDENCJE REALIZOWANYCH ZADAŃ I ŚWIADCZEŃ
K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  EWIDENCJE REALIZOWANYCH ZADAŃ I ŚWIADCZEŃ

  Ewidencja świadczeń społecznych

  Typ:

  Ewidencja świadczeń udzielanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej

  Dostęp:

  Sekcja Pomocy Środowiskowej, tel. 58 675 46 - 77, 78, 79, 81, fax 80

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.)

   Ewidencja realizowanych zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  Typ:

  Ewidencja prowadzonych postępowań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  Dostęp:

  Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Pucku, tel. 58 673 56 53 lub 58 675 46 81

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. z 2015 r.,  poz.1390 z późn.zm.)

  Ewidencja realizowanych zadań z zakresu wsparcia rodziny

  Typ:

  Ewidencja realizowanych zadań i form wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

  Dostęp:

  Zespół ds. Asysty Rodzinnej, (przy Sekcji Pomocy Środowiskowej), tel. 58 675 46 81

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.)

   Ewidencja świadczeń rodzinnych

  Typ:

  Ewidencja świadczeń udzielanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych

  Dostęp:

  Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Wychowawczych, tel. 58 675 46 - 71, 72, 73, 82, fax 70

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1952)

  Ewidencja świadczeń z funduszu alimentacyjnego

  Typ:

  Ewidencja świadczeń udzielanych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

  Dostęp:

  Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Wychowawczych, tel. 58 675 46 - 71, 72, 73, 82, fax 70

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 489 z późn.zm.)

  Ewidencja świadczeń wychowawczych 500+

  Typ:

  Ewidencja świadczeń udzielanych na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

  Dostęp:

  Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Wychowawczych, tel. 58 675 46 - 71, 72, 73, 82, fax 70

  Podstawa prawna: 

  Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1851)

  Zbiór danych osób uprawnionych do wsparcia określonego w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

  Typ:

  Ewidencja świadczeń udzielanych na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

  Dostęp:

  Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Wychowawczych, tel. 58 675 46 - 71, 72, 73, 82, fax 70

  Podstawa prawna: 

  Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860)

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Iwona Rumanowska
  Publikacja dnia: 12.01.2018
  Podpisał: Iwona Rumanowska
  Dokument z dnia: 12.01.2018
  Dokument oglądany razy: 2481
MegaBIP free


BIP Archiwalny